Người chơi có thể mua bán thẻ cầu thủ tại hệ thống này, yêu cầu được rao bán và mua sẽ được cập nhật liên tục. Người chơi có thể chọn các yêu cầu đối với cầu thủ muốn mua trong thị trường chuyển đổi, sử dụng mua bán trong trò chơi, không có tác dụng quy định, mua bán bên ngoài trò chơi.