Hệ thống trinh sát giúp người chơi mở ngẫu nhiên cầu thủ từ các khu vực khác nhau. Để mở được cầu thủ người chơi cần đổi vé mở cầu thủ bằng tài nguyên kim cương, tài nguyên kim cương có thể nhận trong các nhiệm vụ mà người chơi tham gia. Các cầu thủ và tài nguyên này chỉ được sử dụng trong game, không có tác dụng quy đổi, mua bán bên ngoài.