Để phục vụ nhu cầu nạp thẻ cho người chơi một cách hiệu quả nhất, BQT xin tổng hợp các phương thức nạp
trên trang chủ Scoin.vn như sau:

1, Nạp qua kênh Scoin:
 
Bước 1: Người chơi vào trang https://scoin.vn/nap-game, đăng nhập vào tài khoản
Bước 2: Chọn game Football Pro VTC
Bước 3: Chọn nhân vật và server muốn nạp
Bước 4: Chọn phương thức nạp là Thẻ cào
Bước 5: Chọn loại thẻ (Thẻ Scoin, Vcoin, Scoin Voucher)
Bước 6: Điền seri và mã thẻ rồi ấn nạp.


 
2. Nạp từ Ví Scoin
Bước 1: Người chơi vào trang https://scoin.vn/nap-game, đăng nhập vào tài khoản.
Bước 2: Chọn game Football Pro VTC
Bước 3: Chọn nhân vật và server muốn nạp
Bước 4: Chọn phương thức nạp là Ví Scoin
Bước 5: Chọn gói hoặc số tiền muốn nạp rồi ấn nạp (Lưu ý: Số tiền muốn nạp phải bằng hoặc thấp hơn số tiền trong ví Scoin) 
3. Nạp bằng thẻ ngân hàng
Bước 1: Người chơi vào trang https://scoin.vn/nap-game, đăng nhập vào tài khoản.
Bước 2: Chọn game Football Pro VTC
Bước 3: Chọn nhân vật và server muốn nạp
Bước 4: Chọn phương thức nạp là Chuyển khoản Ngân Hàng
Bước 5: Chọn gói hoặc số tiền muốn nạp rồi ấn nạp
Bước 6: Chọn ngân hàng bạn Liên Kết với tài khoản VTC Mobile
Bước 7: Chọn gói nạp, copy số tài khoản và nội dung chuyển khoản để tiến hành nạp gói
4. Nạp qua SMS
Bước 1: Người chơi vào trang https://scoin.vn/nap-game, đăng nhập vào tài khoản.
Bước 2: Chọn game Football Pro VTC
Bước 3: Chọn nhân vật và server muốn nạp
Bước 4: Chọn phương thức nạp là SMS
Bước 5: Chọn nhà mạng muốn nạp (Viettel, Mobiphone)
Bước 6: Chọn cú pháp tương ứng rồi nạp
5. Nạp qua thẻ Quốc Tế và Nội Địa
Bước 1: Người chơi vào trang https://scoin.vn/nap-game, đăng nhập vào tài khoản.
Bước 2: Chọn game Football Pro VTC
Bước 3: Chọn nhân vật và server muốn nạp
Bước 4: Chọn phương thức nạp là Paypal (đối với thẻ quốc tế) hoặc Thẻ Nội Địa (đối với thẻ nội địa)
Bước 5: Chọn gói nạp tương ứng rồi nạp