Tính năng cho phép người chơi sẽ được bắt cặp thi đấu với dữ liệu các người chơi khác làm đối thủ. Căn cứ vào tích điểm hiện tại của người chơi sẽ lựa chọn ra 6 đối thủ để người chơi thi đấu.
Người chơi của mỗi đội sẽ được thi đấu với nhau 1 lần trong ngày, thử thách sẽ gồm từ dễ tới khó. Độ khó càng cao người chơi sẽ càng tích được nhiều điểm và nhận được thêm nhiều thưởng khác. Tổng kết điểm sẽ làm mới dữ liệu của các người chơi và nhận thưởng tương ứng với tích điểm mà người chơi nhận được sau khi tham gia thử thách.