Thử Thách Giới Hạn xuất hiện trong Thư Thách vào khung giờ 20:00-22:00 hàng ngày, trong khoảng thời gian này người chơi có 2 cơ hội để thi đấu.
Mức độ khó của đối thủ hàng ngày được mở khóa theo theo cấp độ của người chơi. Người chơi có thể lựa chọn độ khó khác nhau của đối thủ để thi đấu, độ khó càng cao thì người chơi càng nhận thêm nhiều điểm và các phần thưởng tương ứng khác.
Vào 22:00 hàng ngày, hệ thống sẽ tổng hợp điểm thi đấu từ 2 cơ hội thử thách, lấy điểm cao nhất để trao thưởng tương ứng cho người chơi tham gia Thử Thách Giới Hạn.