Tranh Bá Liên Đoàn được mở vào ngày thứ 8 sau khi mở server. Người chơi cần tham gia Liên Đoàn để có tham gia hoạt động.
Tham gia hoạt động người chơi sẽ được ghép cùng với các người chơi khác từ các sẽ server liền kề để tạo thành 1 cụm liên đoàn. Cụm liên đoàn được chia ngẫu nhiên làm 3 nơi: Hiệp hội bóng đá Anh, Hiệp hội bóng đá Tây Ban Nha, Hiệp hội bóng đá Ý. Mỗi cụm liên đoàn có thể thi đấu cạnh tranh nhau để chiếm các thành phố trên bản đồ Châu Âu.
Chiếm được thành phố và đóng quân, người chơi sẽ nhận được Quỹ Liên Đoàn. Quỹ Liên Đoàn giúp người chơi đổi các vật phẩm giá trị trong shop.
Từ 22:00 Chủ Nhật đến 12:00 Thứ Hai, các Cụm Liên Đoàn sẽ được chỉ định để làm mới lại thông tin của mùa. Sau 22:00 mỗi ngày, phần thưởng tương ứng sẽ được gửi tới hòm thư của người chơi trong game.